flagoKia surprizo, Kebekino baldaŭ vizitos nin en Vendeo. Suzanne Roy estas vicprezidanto de la esperanta kebeka asocio. Ŝi prizorgas venontan kongreson, kiu okazos en Montrealo en 2020. Venu multnombre konatiĝi kun ŝi la 25an de januaro 2020 en La Roche sur Yon, rue Pierre Bacqua, Maison de quartier des Forges je la 15a horo.

Roy Suzanne

FRASuzanne Roy sera en Vendée du 24 au 26 janvier 2020.
Médecin généraliste en retraite, fondatrice du Club d’Espéranto de la ville de Québec, elle a ouvert une Maison de l’Espéranto à Trois-Rivières à propos de laquelle Radio Canada a consacré un reportage. Elle parlera du Québec et du Congrès mondial d’espéranto qui se tiendra à Montréal du 1er au 8 août 2020 (inscription avec tarif préférentiel jusqu'au 31 décembre 2019). Venez nombreux faire sa connaissance le 25 janvier 2020 à 15h, Maison de quartier des Forges, rue Pierre Bacqua à la Roche sur Yon.

flago

Traducteur de programmes informatiques, rédacteur de dictionnaires, auteur de manuels, éditeur indépendant parlant le néerlandais, l’anglais, l’allemand et le français en plus de l'espéranto qu'il a appris en 1989, donc à 15 ans, Yves Nevelsteen a effectué une tournée de conférences en France.

Il s’est arrêté à La Roche-sur-Yon, chef-lieu du département de la Vendée, à l’occasion d’une journée mensuelle de cours, le samedi 9 novembre 2019. Il a animé le cours le matin et, l’après-midi, il a traité le thème “Oftaj eraroj kaj novaj vortoj en Esperanto“. (Erreurs fréquentes et mots nouveaux en espéranto) illustré par une projection numérique sur grand écran.À vrai dire, le titre ne reflète pas bien la richesse du contenu.

YvesSola2019De façon provoquante, il a revêtu à cette occasion un maillot vert avec l’inscription en anglais "Keep calm and learn Esperanto" (Reste calme et apprends l’espéranto). Ce n’était pas une erreur... En fait il y a tant de gens qui ont appris et apprennent l’anglais à grand-peine et sans succès que ça vaut la peine d’attirer leur attention sur l’existence d’une langue alternative moins pénible à apprendre, specialement créée pour faciliter une communication de haute qualité et des échanges constructifs avec des gens de langues diverses du monde entier. Il est donc possible que leur connaissance de l’anglais soit suffisante pour comprendre ce slogan…

FRA

Tradukisto de komputilaj programoj, vortaristo, aŭtoro de manlibroj, sendependa eldonisto, scipovanta la nederlandan, la anglan, la germanan kaj la francan aldone al Esperanto — kiun li eklernis en 1989, t.e. 15-jaraĝa —, Yves Nevelsteen prelegturneis en Francio.
Li haltis en La Roche-sur-Yon, la ĉefurbo de la departemento Vendée (Vendeo), okaze de kursotago la sabaton 9an de novembro 2019. Matene, li animis la monatan kurson. YvesSola2019Posttagmeze, helpe de projekciado sur granda ekrano, li pritraktis la temon “Oftaj eraroj kaj novaj vortoj en Esperanto“. Verdire, la titolo ne bone spegulas la riĉan enhavon.
Li provokeme surmetis tiuokaze verdan ĉemizon kun anglalingva surskribo "Keep calm and learn Esperanto" (Restu kvieta kaj lernu Esperanton). Tio ne estis eraro... Fakte estas tiom da homoj, kiuj sensukcese kaj kun granda peno lernis kaj lernas la anglan, ke valoras atentigi ilin pri la ekzisto de alternativa lingvo malpli penige lernebla, speciale kreita por faciligi altkvalitan komunikadon kaj konstruajn interŝanĝojn kun diverslingvaj homoj el la tuta mondo. Do, eble ilia scipovo de la angla sufiĉas por kompreni tiun sloganon...

KeefeLa dimanĉon 2an de decembro, en La Roche-sur-Yon, Vendeo, okazis interesa interŝanĝo kaj fruktodonaj dialogoj inter Dennis Keefe, el Usono, nun vivanta en proksimeco de Valencio, Hispanio, kaj vendeaj uzantoj kaj simpatiantoj de la lingvo.

KeefeMateneTio okazis matene en Esperanto kaj posttagmeze en la franca. Dennis lernis diversgrade 7 lingvojn kaj bone esprimiĝas en la franca. La mateno estis dediĉita ĉefe al memprezento de la ĉeestantoj, kiuj praktikas la lingvon : kiam kaj kiel ili alvenis al Esperanto ? Kiamaniere ili uzis/as ĝin, ktp. Tia materialo estos utila por analizo kaj esplorado de vojoj por interesi homojn pri alternativa vojo en internacia lingva komunikado.

KeefePosttagmezePosttameze, antaŭ iom pli da ĉeestantoj, Dennis montris vojojn por interesi publikon pri Esperanto en aranĝoj, kiuj rilatas al lingvoj sed ne speciale aŭ nerekte al Esperanto, kaj kial la Lingvaj Festivaloj, kiujn li lanĉis en 1995, reprezentas interesan vojon.

Usonano, longtempe vivinta en pluraj landoj (krom en Usono, en Hispanio, Italio, Germanio, Francio, Barato, Ĉinio...), Dennis akiris sumon da spertoj, kiujn li volonte disponigas al ni. Ni ŝatus ree havi okazon dialogi kun li.

HM

John et Chrisflago 

C'est en compagnie de John et Chris que nous avons terminé notre saison de cours ce samedi 14 avril.

De passage en Vendée avec leur camping-car, ce couple de Carrickfergus (Irlande du Nord) avait repéré notre rencontre sur le site Internet de l'association et se sont joints à nous pour la journée. Ils ont apprécié l'ambiance du groupe et nous ont avoué s'être sentis comme chez eux. De notre côté, nous avons eu l'impression de les connaître de longue date tant ils se sont bien adaptés au groupe. Nous avons pu pleinement apprécier leur gentillesse et leur discrétion. 

John est président de l'association nationale espérantiste de son pays et gère le site Internet de cette association : http://www.esperanto.ie/en/about_us/aboutEAI.html (en anglais) ou http://www.esperanto.ie/eo/indekso.html (en espéranto).

 

John et Chris

FRA 

Kune kun John kaj Chris, ni finis nian kursan sezonon, la 14an de aprilo 2018.

La geedzoj de Carrickfergus (Nord-Irlando) per loĝaŭto vojaĝis tra Vendeo. Malkovrante rete, ke okazos kunveno de nia asocio, ili decidis kuniĝi al ni, por la tago. Ili ŝatis la etoson de la grupo sentante sin kiel hejme, Niaflanke, tiel bone ili adaptiĝis al nia grupo, ŝajnas al ni, ke delongtempe ni konis ilin. Plene ni ĝuis ilian afablecon kaj diskretemon.

John estas prezidanto de la nacia esperantista asocio de sia lando, kaj mastrumas la retpaĝaron de tiu asocio : http://www.esperanto.ie/en/about_us/aboutEAI.html (angle) ou http://www.esperanto.ie/eo/indekso.html (esperante).

 

Pri sia prelego
La 11an de februaro ni profitis nian monatan renkontiĝon de Esperanto por inviti Guilherme FIANS. Li estas juna brazilano, kiu vojaĝis tra Francio por prezenti prelegojn.
Gijermo1En La Roche sur Yon, matene li prelegis pri antropologio, kaj posttagmeze pri Brazilo.
Ĝis nun, mi neniam pripensis pri tiu fako, kaj mi sciis malmulte pri tiu temo; pro tio mi timis sekvi malfacile tro elstaran konferencon. Male, estis tre interese.
Mi malkovris interalie, ke : 

- Je la komenco, antropologoj studis fremdajn popolojn ene de siaj oficejoj; tio estas, ke ili informiĝis ĉe vojaĝantoj, esploristoj kaj de tiam ili skribis siajn raportojn sen neniam eliri el siaj oficejoj. (sendube timante sovaĝulojn)
- Poste ili vojaĝis ĝis la studataj lokaj popoloj sur kamplaboro, sed ne vere miksiĝis kun ili, preferante alvoki kelkajn delegitojn por demandi al ili informojn pri ilia vivmaniero. Kaj poste uzis iliajn datumojn por skribi siajn raportojn (problemo: iu delegito procesis, li asertas, ke estas li la vera aŭtoro de la verko, fakte li perdis la proceson).
- Nun antropologoj antaŭ ol skribi raporton pri sia esploro, vivas sufiĉe longtempe inter la popoloj studataj.gijermo2Surprizis min aŭdi, ke :
- Antropologoj povas esti « utilaj » : dum la koloniigo la registraro surbaze de iliaj raportoj asertis, ke la kulturo de eŭropanoj pli valoras ol tiu de indiĝenoj.
- Alia ekzemplo de malbona uzado : estro de firmao petis al antropologo raporton por pruvi, ke konstruaĵo nepre necesas en iu loko. Antropologo esploris, taksis ne kongrua la konstruaĵon, kaj redaktis sian raporton tiusence. La estro rifuzis la raporton kaj postulis, ke li ŝanĝu la konkludon. Pro la rifuzo de la antropologo, la estro maldungis lin.
Oni povas supozi, ke oportunista aliulo akceptus.

Kaj nun kio pri la esploro far de Guilherme ?
Li studas strangajn sovaĝulojn : "francajn esperantistojn" !  Mi scivoleme legus lian tezon pri ili sed bedaŭrinde mi ne regas la anglan !

Vidu la videon de sia prelego.

Pri sia gastigo

gijermo3Post tiu belega sabata kunveno, ni gastigis Giljermon hejme. Ni plezure invitis geKosojn por ke ankaŭ ili tranoktu.
Post aperitivo – ni estas en Francujo, ĉu ne – ni vespermanĝis babilante (kune, ne nur Stefano)…
Post brando, aŭskultante kanzonojn, ni daŭre babilis…
Post tranokto, ni matenmanĝis…babilante…
Poste ni veturis al La Roŝelo (La Rochelle), kie atendis nin lokaj esperantistoj. Franjo ĉiĉeronis… Guy ŝercis…Ni ne serĉis dank'al Franjo… Ni tagmanĝis en restoracio, kie kompreneble ni babiladis…
Je la tagfino, vendeanoj rehejmeniris, promesinte revidi Giljermon por ke li prezentu sian tezon pri esperantujo en Francujo…
Esperanto estas belega lingvo por babili, amikiĝi, fratiĝi, ĉu ne !

SaeedSaeed AHMAD est ancien lecteur au Government College of Commerce de Ravalpindi (Pakistan). Né en 1958, il a publié 22 ouvrages en quatre langues (pundjabi, ourdou, anglais et espéranto), essentiellement sur le soufisme du Pendjab, dont il est une autorité mondialement reconnue.


En tournée en France, invité par Espéranto France, Il a été accueilli par notre association du 2 au 4 avril 2016. A cette occasion il nous a présenté son regard sur le Pakistan, la vie dans les villages et le soufisme dans la province du Pendjab lors d’une conférence de plus de deux heures (Voir les extraits : 1 - 2 - 3) devant une vingtaine de personnes.

Saeed2
Le dimanche, après une excursion aux Sables d’olonne accompagné de Christine et un repas pris en commun, il a pu découvrir une partie du patrimoine de la Roche sur Yon guidé par quelques membres du conseil d’administration. Saeed3 Il a été particulièrement ému par la visite des Haras où se déroulait un concours régional de sauts d’obstacles, spectacle qu’il n’avait pas revu depuis son enfance.

SaeedSaeed AHMAD est ancien lecteur au Government College of Commerce de Ravalpindi (Pakistan). Né en 1958, il a publié 22 ouvrages en quatre langues (pundjabi, ourdou, anglais et espéranto), essentiellement sur le soufisme du Pendjab, dont il est une autorité mondialement reconnue, ayant été interviewé et invité dans plusieurs pays. Il est actuellement en tournée en France, invité par l’Association Espéranto France.

Il sera accueilli par notre association du 2 au 4 avril 2016, ce sera l'occasion pour lui de nous présenter son regard sur le Pakistan, la vie dans les villages et le soufisme dans la province du Pendjab.

Le samedi 2 avril à 17h, il donnera une conférence publique au Café-Club de la Maison de Quartier des Forges, rue Pierre Bacqua à La Roche sur Yon. Entrée gratuite et traduction simultanée.

Zhang Fude, photo de Henri MassonDans le cadre de sa tournée en France, Zhang Fude, journaliste chinois de Lanzhou, province de Gansu, a fait étape en Vendée du 12 au 14 juin 2015. Il était accueili à Mareuil sur Lay chez Yannick et Francine membres de notre association.

Promenade en calèche à Vouvant avec Ripaud-Equitation, photo de Henri MassonDurant la journée du samedi, Zhang Fude, a pu parcourir les rues de Vouvant (l'un des plus beaux villages de France) dans une calèche de la ferme équestre Ripaud-Equitation, en compagnie de Bruno et Béatrice et de plusieurs membres d'Espéranto-Vendée. L'après-midi, il a visité la ferme équestre. 

Place Napoléon, photo de Viviane LejeauEn fin de journée, il a participé à une visite de la Roche-sur-Yon avec un autre groupe dirigé par Patrice. En partant de la place de la Vieille Horloge, centre historique de la ville, le groupe a fait une boucle de 2,5 km en ville en passant par les anciens remparts du château, la vallée de l'Yon, les Haras, le square Bayard, la Préfecture et son jardin, l'hôtel des postes, la place Napoléon et ses animaux, l'église St Louis et les Halles. Fude a particulièrement apprécié les plantations très variées des espaces verts  ainsi que les animaux de la place qu'il a pu lui-même manipuler.

Accueillis en Vendée du 20 au 22 juillet 2013, Jozefo et Maria, de Hongrie, ont pu visiter la ville de la Roche sur Yon et y rencontrer des amis espérantistes, en particulier Albert, dont la curiosité, l'inventivité et l'esprit de découverte sont insatiables.