La stratoj estis senhomaj, la vendejoj fermitaj, la homoj ne plu povis eliri.
Sed la printempo ne sciis.
PrintempsKaj la floroj ekfloris, la suno brilis, la birdoj kantis, la hirundoj baldaŭ alvenos, la ĉielo estis blua, la mateno plifrue ekleviĝis.
Okazis marte 2020...
La gejunuloj devis studi rete,kaj trovi okupaĵojn hejme, la homoj ne plu povis fari aĉetaĵojn nek viziti la friziston . Baldaŭ ne plu da liberaj litoj en hospitaloj kaj la homoj daŭre malsaniĝis .
Sed la printempo ne sciis.
Tempis ĝardeni, la herbo verdiĝis
Okazis marte 2020...
La homoj devis izoliĝi por protekti avojn, familianojn, infanojn. Ne plu kunvenoj, manĝoj kaj festoj familiaj. La timo turmentis kaj la tagoj similiĝis.
Sed la printempo ne sciis.
La pomarboj, ĉerizarboj kaj aliaj floris, folioj kreskis. La homoj eke legis, ludis kun familianoj, lernis lingvon, kantis sur balkono kaj invitis la najbarojn ankaŭ kanti. Ili lernis alian lingvon, la solidarecon kaj interesiĝis pri aliaj valoroj. La homoj konsciis la gravecon de la bonsano, la suferon, tiun mondon, kiu haltis, la ekonomikon, kiu elruliĝis.
Sed la printempo ne sciis.
La fruktoj sekvis la florojn, la birdoj nestis, la hirundoj alvenis.
Poste la libereca tago venis, la homoj sciis televidade, la viruso malgajnis, la homoj invadis la stratojn, kantis, ploris, kisis sin unu la aliaj, sen maskoj, sen gantoj.
Tiam la somero alvenis ĉar la printempo ne sciis.
Ĝi daŭre restis malgraŭ la viruso, la timo, la morto.
Ĉar la printempo ne sciis, ĝi lernis al homoj la vivpovon.
Ĉio iros bone, restadu hejme, protektu vin kaj vi profitos de la VIVO !
 
(Monika H. tradukis)

Korona : Universo, kial loki min en la mamulon « pangolin » ?Korona

Universo : Tiu besto, Korona, baldaŭ ekstermiĝos de sur la tero, tamen homoj daŭre ŝtelĉasadas kaj manĝas... Tio estas la unua stadio de mia instrua puno.

K : Kial komence en ĉinujo ?

U : La ĉinujo estas la tutmondiĝada kaj amasproduktada simbolo. Tiu lando superpopola amase poluas...

K : Vere... Sed estas ankaŭ pro la interezo de la aliaj landoj, ĉu ne ?

U : Jes, do via misio, Korona, estos disŝuti vin ĉie en la mondo kaj precipe en la tutaj landoj koncernataj en tiu sistemo, Eŭropo, Usono, la landoj produktantaj petrolon...

K : Sub kia formo vi prezentos min ?

U : Vi estos viruso, kiu ĉefe infektos la spirkanalojn.

K : Kial Universo ?

BrexitDank' al Vincent Jacques, fondinto de Mouvement Espéranto pour l'Europe (Esperanto-movado por Eŭropo), jam de kelkaj monatoj aperas en amasinformiloj utilaj artikoloj pri "Brexit" (Briteliro), kaj pri la angla, kiu fariĝis fremda al Eŭropa Unio kaj pri la ebla rolo de Esperanto.
Diplomita de Hautes Études Commerciales (HEC — Altaj Komercaj Studoj), Sciences Po (Politikaj sciencoj) kaj UCLA (University of California, Los Angeles / Universitato de Kalifornio Los-Anĝeleso), Vincent Jacques komencis sian karieron ĉe  Boston Consulting Group (internacia kabineto de konsilado pri strategio) antaŭ ol fariĝi entreprenisto. Li kreis Planorama en 2009, t.e. societo pri artefarita inteligenteco, kiu helpas industriistojn pli bone koni sian situacion pri enmagazenigitaj produktoj, poste Yestransfer en 2018 por ebligi tujan kaj sekuran montransigon al la afrikaj  landoj je reduktita kosto. Fervora subtenanto de la eŭropa konstruado, partizano de Esperanto ekde 2004, li fondis en 2019 la movadon Espéranto pour l’Europe (Esperanto por Eŭropo), kun ambicio havigi al Eŭropa Unio novan impeton kun garantio al la popoloj de Eŭropo pri egaleco kaj ŝirmado de la kultura diverseco.

 

coquelicot

Alvoko por malpermeso de ĉiuj sintezaj pesticidoj.
 
Pesticidoj estas venenoj kiuj detruas ĉiujn vivantaĵojn.
 
Ĉie ili estas, ĉu en pluvo, en matenroso, en florsuko, ĉu en la stomako de  abeloj, en la funiklo de la ĵus naskitaj beboj  kaj abela stomako, en birdnestoj, ĉu en la lakto de  patrinoj, en pomoj kaj ĉerizoj.
 
Por la sano, pesticidoj estas tragedio.

Ili kaŭzas kancerojn,  Parkinson-malsanojn,  psikomovajn perturbojn ĉe infanoj, malfekundecojn kaj  denaskajn  misformaĵojn.

Pesticidumado estas subkonsiderata de absurda sistemo, kiu preferas  balai ĝin sub la tapiŝon.

Kiam iu pesticido estas malpermesita, tuj dek aliaj anstataŭas ĝin. Estas miloj da ili.

Nian landon ni ne plu rekonas. Naturo estas kripligita. Malaperis  la triono de la birdoj en dekkvin jaroj ; la duono de la papilioj en dudek jaroj ; Miliardoj da abeloj kaj aliaj polenantoj mortas ;  ranoj kaj lokustoj ŝajne  malaperis ; sovaĝaj floroj rariĝas.

Tiu malaperanta mondo estas nia, kaj ĉiu mortanta koloro, ĉiu estigiĝanta lumo  estas definitiva doloro.

Redonu al ni niajn papavetojn! Redonu al ni la belecon de l' mondo !
 
Ni postulas de nia registaro  la malpermeson de ĉiuj sintezaj pesticidoj en Francio.

Tuj ĉesu paroladon ! Ekagu !
 
 
ĉi tie, angla konferenco pri polenado, subtitolita en esperanto :
  • la genèse d'un projet [1/5] youtube logo
  • la conquête du monde [2/5] youtube logo
  • l'époque des congrès [3/5] youtube logo
  • la censure et internet [4/5] youtube logo
  • le défi face à l'anglais et l'Europe [5/5youtube logo

pdf

Méthodes (Metodoj)receptoj

Liste des recettes (Listo de receptoj)

Salade de crudités (Kruda salato)

Salade thaîlandaise (Tajlanda salato)

Gratin de sarrazin (Gratenaĵo de fagopiro)

Gratin provençal (Provenca gratenaĵo)

Tarte aux légumes (Torto de legomoj)

Desserts (Desertoj)